Can Pastoret

La Roser Armadàs i en Guillem Pastoret, de Can Pastoret, masia ubicada a Molló, són ramaders de vaques, eugues i cabres en extensiu, produeixen carns ecològiques i també cultiven patata ecològica, i ho fan a 1.350 m d’altitud. El valor afegit de la seva ramaderia tradicional, expressen, és la proximitat, un producte molt natural i amb el major benestar animal possible, a banda de la contribució a la conservació del territori tant en els àmbits paisatgístic i ambiental com productiu. A més, han posat en marxa, recentment, l’Aula d’Entorn Rural Can Pastoret, en el marc de la qual ofereixen visites a l’explotació i tastos de les carns.

Ganaderos en extensivo y productores de patata ecológica a 1.350 m de altitud

La família Pastoret està vinculada a la masia que duu el seu nom des de temps immemorials, fins que a inicis del segle XX es va haver de traslladar a viure al poble de Molló mateix, en morir el cap de la casa de forma sobtada. Des d’aleshores van ser diverses les famílies de masovers que es van encarregar de la masia fins que va quedar deshabitada als anys seixanta.

L’any 2006 en Joan Pastoret, pare d’en Guillem, va decidir assumir la gestió de la finca familiar amb la ramaderia equina, molt tradicional a la zona, i al cap d’uns anys en Guillem en va prendre el relleu. El 2015 la Roser i en Guillem, enginyers agrícoles que aleshores treballaven en una consultoria pròpia, van decidir dedicar-se de manera principal a la ramaderia, al mas, i van introduir un ramat de vaques i un altre de cabres.

L’any 2006 en Joan Pastoret, pare d’en Guillem, va decidir assumir la gestió de la finca familiar amb la ramaderia equina, molt tradicional a la zona, i al cap d’uns anys en Guillem en va prendre el relleu. El 2015 la Roser i en Guillem, enginyers agrícoles que aleshores treballaven en una consultoria pròpia, van decidir dedicar-se de manera principal a la ramaderia, al mas, i van introduir un ramat de vaques i un altre de cabres.

Vincles i eixos vitals

Avui en dia la Roser i en Guillem formen part de l’explotació i hi treballen a dedicació completa, i ho fan amb l’ajuda i col·laboració de tota la família. “El nostre vincle amb aquest món és la tradició familiar i la pertinença a un poble de muntanya en què la ramaderia ha tingut sempre un pes molt important en l’economia local. A més, la nostra formació com a tècnics agrícoles i l’experiència laboral com a consultors en la matèria, així com la col·laboració puntual en l’explotació ramadera d’uns familiars del poble, van permetre iniciar-nos en l’activitat havent conegut ja una mica el terreny.”

“La ramaderia extensiva és la tradicional a la nostra zona, la muntanya pirinenca, i l’única via per poder rendibilitzar unes terres familiars en què no és viable la producció fustanera ni la producció agrària a gran escala, degut a l’orografia del terreny i als alts costos de producció —ens diuen—. La ramaderia extensiva de vaques i eugues permet aprofitar els prats, pastures i boscos de la nostra explotació, de manera rotacional i complementària entre les diverses espècies.” I afegeixen que el fet de treballar seguint les pautes de la producció ecològica no respon a res més que “el reflex de les pràctiques tradicionals i la voluntat de produir aliments de màxima qualitat i amb el major respecte pel nostre territori i pel benestar del nostre bestiar”.

Formen part de l’Associació de Criadors d’Eugues del Ripollès, que, alhora, forma part de la Federació de Criadors de Cavall Pirinenc Català, “perquè des de fa molts anys ens dediquem a la cria d’aquest bestiar en unes condicions de molt baixa rendibilitat i creiem necessari promoure i fomentar el sector, així com el consum de carn de poltre”. Però, a més, a Can Pastoret conreen patata ecològica: “Hem començat el 2021, amb la voluntat de recuperar un conreu molt tradicional al poble i de poder comercialitzar un producte local de màxima qualitat. A la Vall de Camprodon es disposa de la marca Trumfa de la Vall de Camprodon per a la comercialització de patates” (trumfa és el nom local de la patata).

“El nostre vincle amb aquest món és la tradició familiar i la pertinença a un poble de muntanya en què la ramaderia ha tingut sempre un pes molt important en l’economia local.”

L’estima per l’entorn i les arrels

“Som persones senzilles i tradicionals, amb una gran estima pel nostre entorn i les nostres arrels. Amb ganes de viure en harmonia amb el nostre territori i de poder-nos guanyar la vida amb la gestió de la finca familiar, que volem conservar i millorar per deixar als nostres fills un mitjà de vida, si els és necessari.”

Amb aquesta essència, la Roser i en Guillem encapçalen un projecte tradicional que han pogut tirar endavant a Molló, en un entorn amb el qual mantenen un vincle molt especial: “En Guillem hi va néixer i el fet de disposar de la finca familiar va facilitar enormement la possibilitat de dedicar-nos a la ramaderia de muntanya; de fet, si no haguéssim pogut disposar de la finca familiar, pràcticament segur que no hauríem iniciat aquest camí.”

Amb aquesta circumstància a favor, abans d’engrescar-se a dirigir l’explotació, calia aprendre més: “D’entrada, la nostra formació acadèmica i l’experiència professional ens van permetre conèixer la base de la gestió de les explotacions familiars de muntanya, però el més important per a nosaltres va ser la col·laboració puntual en l’explotació d’uns familiars del poble durant un parell d’anys abans d’iniciar la nostra pròpia activitat. Això ens va permetre conèixer el bestiar i la feina que comporta, a més de valorar si realment ens agradava la feina i seríem capaços de fer-la.”

El balanç va ser positiu, i la decisió va arribar poc després.

Segueixen les pautes de la producció ecològica com a reflex de les pràctiques tradicionals i de la voluntat de produir aliments de màxima qualitat i amb el major respecte pel territori i pel benestar del bestiar.

L’aprenentatge constant

Gestionar Can Pastoret, a 1.350 metres d’altitud, va implicar no només un canvi en la manera de viure, sinó també un esforç constant per superar els obstacles: “Sobretot ens han fet patir molt les dificultats de finançament i la manca de liquiditat en certs moments, ja que des del 2015 hem fet importants inversions a la finca, com l’adquisició del bestiar, de maquinària, obres diverses, equipaments, etc. El fet de poder disposar de diverses línies d’ajudes públiques, de la Política Agrària Comunitària, ens ha permès sobreviure, ja que sense elles, i com passa a la majoria d’explotacions familiars de muntanya, la nostra activitat seria completament deficitària.”

Ara, el dia a dia, al mas, el marca el ritme del bestiar. “A l’hivern estem més lligats, ja que hem d’alimentar nosaltres el bestiar, les vaques a l’estable, les cabres al corral i les eugues als prats de Molló i a les pastures que disposem a Batet de la Serra. La resta de l’any és més variable, ja que el bestiar aprofita rotacionalment les pastures i els prats de Can Pastoret, i a l’estiu, les d’alta muntanya, de manera que tenim més disponibilitat per assumir la nova activitat ecoturística a la qual ens volem dedicar.”

L’aprenentatge, en tot cas, ha estat molt fructífer, d’aquesta forma de vida tan associada a la muntanya: “Hem après que els nostres avantpassats estaven molt ben adaptats al territori i a unes condicions climatològiques molt severes, i que havien de ser molt constants per poder sobreviure en condicions de pura subsistència.”

La Roser i en Guillem en valoren els aspectes més positius i negatius: “Els pros són principalment la proximitat amb una natura molt autèntica, amb la qual hem de conviure i adaptar-nos per poder-ne treure rendiment, i alhora poder-ne gaudir. Els contres són bàsicament les dificultats associades a l’aïllament de les zones de muntanya, on els costos tant de producció com a l’hora de fer inversions són sempre més elevats. Això sembla que l’Administració no ho tingui del tot clar i, per exemple, la mesura d’ajuda a les zones amb limitacions naturals està molt infradotada econòmicament, i no diferencia correctament les zones de muntanya com la nostra respecte d’altres amb millors condicions productives.”

“Viure a Molló ens garanteix la proximitat amb una natura molt autèntica, amb la qual hem de conviure i adaptar-nos per poder-ne treure rendiment, i alhora poder-ne gaudir.”

Carns ecològiques, saludables i amb l’essència de la muntanya

Parlem de tot allò que produeixen i com ho fan. Parlem d’allò que els defineix. I ens diuen que les carns de Can Pastoret “són el màxim de naturals i saludables, ja que treballem d’acord amb les normes de la producció ecològica i amb ramaderia extensiva, lligada a l’aprofitament dels prats i pastures de muntanya. L’essència és la ramaderia tradicional, la transhumància, les pastures d’alta muntanya. I el que les fa més especials és que provenen d’animals sans i vigorosos, que viuen tot l’any a les pastures i que s’alimenten de productes naturals. Tenim la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), però no la utilitzem per a la comercialització. La nostra marca és Can Pastoret, perquè valorem la proximitat i el coneixement dels productors per sobre dels segells i les marques que, moltes vegades, només garanteixen que s’han superat uns controls administratius. Per això hem obert la nostra explotació als visitants i oferim tastos dels productes. L’essència és la proximitat”.

Com comenten, ara com ara els seus productes només es poden tastar i adquirir al mateix mas de Can Pastoret, a banda d’un parell de restaurants del poble als quals serveixen carn de vedella i de cabrit. “Creiem que el més important és que el consumidor pugui conèixer l’origen dels productes, que siguin de proximitat i de confiança, més enllà de segells i marques genèriques. Per a nosaltres el consum de productes locals ha de ser un acte de compromís amb el país, amb el territori, ja que sense els productors agraris locals i les explotacions familiars no tindríem un país tan bonic ni tan divers.”

“Les carns de Can Pastoret són el màxim de naturals i saludables. L’essència és la ramaderia tradicional, la transhumància, les pastures d’alta muntanya. I el que les fa més especials és que provenen d’animals sans i vigorosos, que viuen tot l’any a les pastures i que s’alimenten de productes naturals.”

En aquest sentit, els demanem si creuen que hi ha un canvi de tendència en la nostra societat pel que fa al consum, amb una visió més responsable. “Creiem —ens responen— que un sector molt important de la societat, independentment de les seves possibilitats econòmiques, ja té una visió responsable i, sobretot, interès pels productes locals i ecològics. El problema és que moltes vegades confiem cegament en el que se’ns ofereix sense anar més enllà, i avui en dia, en què les grans cadenes de distribució han entrat a comercialitzar productes ecològics, correm un gran risc que es perverteixi el sistema. El consumidor conscienciat ha de poder conèixer l’origen dels aliments que adquireix.”

Si bé properament esperen obrir algun altre canal de venda directa dels seus productes, segurament a través de la seva pàgina web, la seva prioritat actual és organitzar visites i experiències perquè qui ho vulgui es desplaci a Molló a conèixer la seva iniciativa i els valors associats, així com la raó de ser de la seva forma de vida. En aquest context, han posat en marxa, recentment, l’Aula d’Entorn Rural Can Pastoret.

“Per a nosaltres el consum de productes locals ha de ser un acte de compromís amb el país, amb el territori, ja que sense els productors agraris locals i les explotacions familiars no tindríem un país tan bonic ni tan divers.”

Visites guiades i excursions a mida

La Roser i en Guillem organitzen visites guiades a l’entorn de la masia —de matí més dinar, o de tarda més berenar, amb reserva prèvia— per veure les instal·lacions, el bestiar i els camps de conreu i prats, i gaudir del paisatge. A més, programen visites i excursions a mida per a grups.

“Les persones que ens visiten —diuen— descobreixen la realitat del sector agrari a muntanya, les pràctiques agràries i ramaderes tradicionals i, sobretot, se senten còmodes i lliures per poder-nos preguntar tot allò que desconeixen i que els genera curiositat. Alhora, poden gaudir del nostre entorn, d’un paisatge incomparable, i tastar les nostres carns i altres productes locals de màxima qualitat i autenticitat. Tots els nostres visitants marxen molt contents i satisfets, tant de l’experiència de la visita com dels àpats guiats en què poden tastar i conèixer diversos productes locals, a més de les nostres carns.”

Volen transmetre valors: “Per a nosaltres és molt important el respecte als nostres avantpassats i a tot allò que van aconseguir a base de suor i esforç; per això creiem en les pràctiques tradicionals i volem recuperar produccions ja desaparegudes. A més, volem transmetre la nostra estima pel nostre bestiar i pels nostres productes, que quedi ben clar que la producció ramadera extensiva garanteix el màxim benestar animal i la màxima qualitat dels productes. Finalment, esperem transmetre als nostres visitants les ganes de dedicar temps a conèixer l’origen dels productes alimentaris que consumim, que és la millor manera de posar en valor la producció local.”

“Creiem en les pràctiques tradicionals i volem recuperar produccions ja desaparegudes. A més, volem que quedi ben clar que la producció ramadera extensiva garanteix el màxim benestar animal i la màxima qualitat dels productes.”

Un patrimoni que cal valorar

Can Pastoret es reivindica com una eina de divulgació i promoció de l’entorn i la seva idiosincràsia. “A banda de produir amb pràctiques tradicionals i ecològiques, amb el màxim respecte pel nostre entorn i pel nostre bestiar, l’oferta de visites a l’explotació i tastos guiats de productes locals creiem que pot ser una arma molt interessant per posar en valor el nostre territori i patrimoni.” I, també, per promoure el sector primari: “Els nostres visitants valoren molt positivament poder conèixer quines són les pràctiques tradicionals a les masies de muntanya i l’origen dels aliments que consumeixen. Per això, projectes com el nostre poden ser molt importants a l’hora d’aconseguir un reconeixement social als productors agraris, reconeixement que avui en dia és més necessari que mai.”

“A banda de produir amb pràctiques tradicionals i ecològiques, amb el màxim respecte per l’entorn i pel bestiar, l’oferta de visites a l’explotació i tastos guiats de productes locals creiem que pot ser una arma molt interessant per posar en valor el nostre territori i patrimoni, i per promoure el sector primari.”

Imaginen el futur del sector molt incert: “Tenim grans amenaces com ara el canvi climàtic, els acords comercials a gran escala que afecten la demanda i els preus, la gestió de la fauna salvatge, l’evolució del sistema d’ajudes de la Política Agrària Comunitària, les modes a què molts s’apunten sense coneixement, etc. Esperem que el futur del sector agrari, sobretot a les zones de muntanya, permeti conservar les petites explotacions familiars com la nostra, i fomentar-les, ja que avui en dia hi ha molts joves amb ganes d’instal·lar-se en aquest sector però es troben amb grans dificultats per poder-ho fer.”

En el seu cas, els agradaria diversificar l’explotació ramadera amb ovelles i altres produccions ramaderes i agrícoles tradicionals a la zona. Mentrestant, però, el camí cap al futur passa per consolidar en el dia a dia l’activitat ecoturística de visites a l’explotació, “i obrir l’Aula d’Entorn Rural a grups escolars, ja que creiem que és imprescindible que els nens coneguin les pràctiques agràries tradicionals perquè de grans valorin els productes locals”.

https://youtu.be/fqN9YPFj0Wc

Can Pastoret

Ramaders en extensiu i productors de patata ecològica a 1.350 m d’altitud

Mas Can Pastoret Ctra. de França (C-38), km 23,6 17868 Molló (Ripollès) Girona

Tel.: 699 34 96 56

https://canpastoret.com/ visita@canpastoret.com

Facebook Instagram

Persones de contacte: Roser Armadàs i Guillem Pastoret

La Estiva. Escuela de Pastoreo de Aragón

La Estiva és la primera escola de pastors establerta a Aragó, creada amb l’objectiu principal de donar valor a la ramaderia extensiva i de muntanya mitjançant la formació. A més, pretén dotar el territori d’una eina útil que pugui afavorir l’assentament de les persones als nuclis rurals poc poblats, i revertir la tendència a l’abandonament d’aquests pobles. Veure’n més

Zacarías Fievet

Zacarías Fievet és pastor d’alta muntanya des dels 18 anys, ofici que combina amb la seva passió per la fotografia. Format en un grau mitjà d’agricultura i ramaderia, Zacarías Fievet ha viscut des de petit el pasturatge, que va aprendre dels seus pares, a la vall de Benasc... Veure’n més

Atelier Serraspina

L’Atelier Serraspina està dedicat al disseny i la confecció artesanal, i per encàrrec, de vestits “d’època atemporals” amb teixits d’alta qualitat que es poden dur amb total comoditat i que, a més, afavoreixen la figura. Veure’n més

Bruma Ceramics

Amb Bruma Ceramics, la Cristina Pallàs té com a objectiu elaborar amb cura i consciència peces ceràmiques de manera artesanal. Amb la influència de l’art japonès i el gust per la bellesa que es troba en la imperfecció, disposa de moment d’una única col·lecció, Freckles, constituïda per peces destinades a formar part de la vaixella, com ara plats, gots, tasses i bols. Veure’n més

Hotel Tierra Buxo

Hotel Tierra Buxo és un establiment només per a adults de 5 habitacions, algunes amb banyera d'hidromassatge integrada a l'habitació. Està ubicat en un edifici de nova construcció, però amb molt de caràcter i una decoració molt cuidada Veure’n més

Motiva

Dissenyant identitats corporatives, des del Pirineu Veure’n més

Pirineo Literario

Pirineo Literario és una iniciativa que va sorgir a Aragó amb l’objectiu principal de donar valor a tot un seguit de rutes excursionistes pel Pirineu a través de la relació que estableixen amb la creació literària, tant per part d’autors clàssics com d’autors contemporanis. Veure’n més

Bramby Supply Co.

Davantals fets a mida i articles de pell d’alta qualitat Veure’n més

Tulipmania

Tulipes i dàlies del Prepirineu català Veure’n més

Art en Vidre

Objectes decoratius i obres de vidre amb ànima, amb metalls i elements naturals del territori Veure’n més

Txordi Ricart

En Txordi Ricart va iniciar-se professionalment en el món de la fusta fent cartells. De mica en mica, va anar ampliant horitzons i va començar a experimentar a través d’obres artístiques de tot tipus, des d’un estil més realista fins a un estil més figuratiu i simbòlic. Veure’n més

Debosc

Agroecologia conscient i pollastres criats en un bosc de muntanya, a més de 1.000 metres d’altitud Veure’n més

NaturaLlibres

La Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay, llicenciada en Periodisme per la UAB i màster en Periodisme Cultural per la Universitat San Pablo CEU de Madrid, és al capdavant de NaturaLlibres, una llibreria-refugi situada al petit poble d’Alins Veure’n més

Tresors del Cadí

En David Masferrer és el responsable de Tresors del Cadí, una explotació d’agricultura ecològica situada al petit nucli de Montferrer, a l’Alt Urgell, dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Veure’n més

Camí dels Bons Homes

La travessa del Camí dels Bons Homes abasta diferents comarques catalanes i franceses al llarg dels aproximadament 200 quilòmetres de recorregut. Veure’n més

Botanica

Botanica és sinònim de roba de qualitat tenyida i estampada a partir de plantes tintoreres, dels quals la Sara extreu els colors. Veure’n més

Can Pastoret

A Can Pastoret produeixen carns naturals i saludables, d’acord amb les normes de la producció ecològica i amb ramaderia extensiva, basada en l’aprofitament dels prats i les pastures de muntanya. Veure’n més

Orígens UNESCO Global Geopark

El Geoparc Orígens té com a un dels seus principals objectius la divulgació del territori i el seu patrimoni geològic, paleontològic, miner, natural i cultural. Veure’n més

Patés de L’Aínsa

Els productes de Paté de L’Aínsa es caracteritzen per ser ecològics i per estar elaborats amb matèries primeres d’alta qualitat. Veure’n més

Cal Mandrat de Montellà

El Campgran de Cal Mandrat és sinònim d'un vi blanc fresc i ecològic, únic i d'altura. Es tracta d'un Riesling y Gewürztraminer que beu de les vinyes situades a les terres fèrtils de l'alta muntanya. Veure’n més

Ceràmica Marta Danés

La Marta Danés dissenya i fa a mà, artesanalment, peces exclusives i irrepetibles de ceràmica amb empremta pròpia i destinades a tenir un ús quotidià. Veure’n més

Cal Andreuet

A Sorribes, a 1.400 m d'altitud, es troba Cal Andreuet, un projecte familiar d’agricultura ecològica que té com a objectiu, entre d’altres, posar en valor el ric patrimoni agrari i cultural de la vall de Gósol. Veure’n més

Cal Felipó

A Cal Felipó cultiven una desena de varietats diferents de pomes, alguna de les quals, com ara la Pasquina, gairebé ja oblidada. Veure’n més

Llivins

A Llivins la muntanya és part implícita del procés de creació: s’aprofita l’altitud, la climatologia extrema, l’amplitud tèrmica, l’orientació est-oest que assegura una gran insolació... Veure’n més

Safrà del Montsec

A Safrà del Montsec intenten ser transparents i coherents en tot allò que fan, i ho demostra el fet que van trigar més de sis mesos a trobar els envasos que utilitzen, que són pots de vidre reciclat, un clar exemple de sostenibilitat. Veure’n més

El refugi de la Feixa

El de la Feixa és un refugi petit, íntim i acollidor, únic, situat en un pla envoltat de bosc de pi negre. Mitjançant reserva prèvia, es serveixen àpats, s’hi pot pernoctar, i s’hi accepten mascotes. Veure’n més

Alfarería Blanca Alfonso

Amb el torn, la Blanca Alfonso de la Riva dona forma artesanalment a les seves peces, obres d’art que expressen una part de la seva essència i que es poden utilitzar diàriament. Veure’n més

Sergio Padura

Sergio Padura es defineix com un col·leccionista de moments. Veure’n més

Cesc Capdevila i Torrell

El Cesc Capdevila i Torrell gestiona la ruta de senderisme Ramat de Camins, treballa com a guia intèrpret i de muntanya, fa de professor als futurs guies de muntanya a l’institut de la Pobla de Segur i és coordinador dels Festivals de Senderisme dels Pirineus. Veure’n més

Museu de Camins

El Museu de Camins és una reserva viva de senders, cultura i patrimoni a la Vall de Siarb, al Pallars Sobirà. Veure’n més

Boumort Indòmit Ecoturisme

Boumort Indòmit Ecoturisme és una cooperativa que aposta, des de l’economia social, per fomentar la conservació de la biodiversitat i el patrimoni cultural de l'espai natural protegit de Boumort. Veure’n més

Centre d’Art i Natura Farrera de Pallars

Des del 1996, el Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera constitueix una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món. Veure’n més

Sal dels Pirineus – El Salí de Cambrils

La Marta i el Sergi ofereixen visites guiades al Salí de Cambrils. Veure’n més

Projecte Boscos de Muntanya

L’activitat principal del Projecte Boscos de Muntanya és promoure estades/campaments setmanals al bosc entre els mesos de juliol i setembre. Veure’n més

Gratitud Pallars

Gratitud Pallars és un projecte de responsabilitat social i turística, que es basa en la cura i l’estima de la natura i el paisatge. Veure’n més

Ramat de camins

El Ramat de Camins proposa recórrer l’eix vertebral del Pirineu català més autèntic, en tres grans etapes que transcorren per camins ancestrals i que permeten conèixer els meravellosos paisatges dels Pirineus. Veure’n més

Formatgeria de Montmelús

A la Formatgeria de Montmelús, a 1.600 m, es dediquen, principalment, a la producció artesanal de formatges de llet crua, que obtenen de les més de 80 cabres del seu ramat. Veure’n més

Vital

VITAL proposa una nova forma de col·laboració i connexió entre diferents cultures i col·lectius amb relació a l’art popular de les muntanyes dels Pirineus i als Andes, al Perú, explorant què té aquest en comú i què el connecta. Veure’n més

Cal Majuba

Amb la qualitat de la llet com a essència de la seva manera de fer, a Cal Majuba compten amb un ramat propi d’aproximadament 180 ovelles de raça Assaf. Veure’n més

Refugi de Cuberes

El Refugi de Cuberes és l’únic refugi guardat de la Reserva Natural de Boumort i funciona com un petit hotel de muntanya. Veure’n més

La Vella de Romadriu

Des de mitjan 2018, amb La Vella de Romadriu, la Marta fa ceràmica artesana utilitària creada a Oliana i inspirada en el Pirineu. Veure’n més

Taüll Orgànics

A Taüll Orgànics s’elaboren principalment productes d’ús tòpic. Veure’n més

Patata Ecològica de la Cerdanya

Al Mas Montagut es dediquen principalment a la producció i la venda de patata ecològica de tres varietats, Kennebec, Monalisa i Red Pontiac, i ho fan respectant els ritmes de la terra i dels animals. Veure’n més

Alfolí de la Sal i salines de Gerri de la Sal

Al municipi de Baix Pallars, al Pallars Sobirà hi ha un emplaçament de muntanya en què la sal és la gran protagonista: Gerri de la Sal. Veure’n més

Llum del Cadí

L’any 2015, a Llum del Cadí van començar a produir els seus dos vins: el vi blanc, amb riesling, i el vi negre, amb pinot noir, dues varietats de raïm que es produeixen tradicionalment al nord d’Europa, on el clima és més fred. Veure’n més

L’Esquella

L’essència de L’Esquella es basa en la naturalitat i la qualitat dels productes que ofereixen. Elaboren els seus productes amb llet fresca que recullen diàriament, procedent de vaques i cabres que pasturen als peus del Cadí. Veure’n més

Prat de Sala

El Parc de les Olors Prat de Sala és un espai dedicat al cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals. Veure’n més

Herbes de l’Alt Pirineu

La Gemma i el Pedro, a Herbes de l’Alt Pirineu, cultiven 80 plantes aromàtiques i medicinals mitjançant processos de producció artesanals i seguint criteris ecològics. Veure’n més

Formatgeria Montsent de Pallars

A Formatgeria Montsent de Pallars elaboren formatges de forma artesanal amb llet crua i pasteuritzada de cabra de les valls del Pallars i d’ovella de les valls de l’Alta Ribagorça. Veure’n més

Liken Skis

A Liken Skis es dissenyen i fabriquen artesanalment i sota comanda esquís de fusta exclusius i singulars, d’altes prestacions i de gran qualitat i durabilitat. Veure’n més

Refugi Vall de Siarb

El Refugi Vall de Siarb disposa de tres habitacions dobles, una habitació amb cinc llits i una altra més àmplia amb sis lliteres. El bany és compartit, hi ha una sala menjador amb llar de foc i una àmplia sala polivalent per realitzar-hi activitats. Veure’n més

Aromik

A Aromik, la passió per la tradició remeiera i la defensa d’una convivència més essencial amb la terra i la natura es reflecteix en les seves plantes medicinals i aromàtiques, escollint meticulosament quan i com realitzar les accions que cal fer al camp, i fent-les amb presència. Veure’n més

Cal Margarit

A Cal Margarit elaboren productes aromàtics, de cosmètica i d’higiene naturals d’espígol de cultiu ecològic i oli essencial de lavanda, 100 % pur i natural, amb certificat ecològic CCPAE. Veure’n més

Ca de Llibernal de Noals

A Ca de Llibernal de Noals elaboren i envasen artesanalment mel de muntanya 100 % natural. Veure’n més

Sarasak

A la serra de Montgrony, Sarasak és un projecte de creació tèxtil artesanal que va néixer fruit de l’estima pel territori i la creativitat de la seva impulsora, la Sara Planella Jurado. Veure’n més

Borda Marengo

A Borda Marengo la Marina viu amb les ovelles i de les ovelles que pasturen lliurement. Produeix entre 4.000 i 5.000 formatges l’any, que ven des del maig fins a acabar existències. Veure’n més

Cal Calsot

Cal Calsot és un allotjament amb capacitat màxima per a 12 persones. És un espai de tranquil·litat on les seves 5 habitacions disposen d'excel·lents vistes, són àmplies i confortables, lluminoses, sense televisor i amb bany privat. Veure’n més

Penélope Clot

En les seves composicions, en diversos formats, hi destaquen capes superposades de diverses textures, transparències, formes i colors harmònics, composicions geomètriques i evocacions paisatgístiques, i s’hi reflecteix l’ús de múltiples tècniques. Veure’n més

Gall Fer Socks

Gall Fer Socks, una gamma de mitjons tècnics per a la pràctica de l’esquí i l’snowboard o qualsevol altra activitat d’hivern, fabricats i desenvolupats amb l’objectiu de maximitzar la sensació de confort i la protecció amb les botes. Veure’n més

Jabones del Pirineo

A Jabones del Pirineo fan sabons elaborats artesanalment mitjançant el procés tradicional de saponificació en fred, per conservar les propietats dels seus ingredients. Veure’n més

Gratacool

Gratacool® es dedica a la comercialització del fruit de la gavarrera (Rosa canina o rosa silvestre), molt abundant al Pirineu i amb un alt contingut en vitamina C. Veure’n més

Bodegas Bal Minuta

Bodegas Bal Minuta es dediquen a la producció de vi a la zona, i a Embún i Rapún, a la Vall de Tena i la Vall d’Hecho. Veure’n més

Cal Rossa

Cal Rossa és un establiment de turisme rural amb capacitat per a 23 hostes que ofereix la possibilitat de reservar la casa sencera o els apartaments per separat. Veure’n més

Poterie La Ferme

A la Poterie La Ferme treballen el gres, ceràmica d’alta temperatura, de forma 100 % artesana. Veure’n més

Fundació Miranda

La Fundació Miranda va néixer l’any 2008 amb l’objectiu de rescatar i recuperar cavalls que viuen situacions de maltractament, isolament o abandonament, i oferir-los una vida digna. Veure’n més

Bauma de les Deveses

Un projecte que pretenia recuperar un espai agrícola únic seguint els mètodes tradicionals, amb la finalitat de fer vi ecològic d’altura de qualitat. Veure’n més

El Gall Negre, Cerveses i Aiguardents

A El Gall Negre elaboren principalment cervesa artesana amb un ingredient que en determina el caràcter, l’aigua pura que baixa directament de la serra del Cadí. Veure’n més

Melmelades La Marmita

A Melmelades La Marmita s’elaboren de manera artesanal melmelades de tot tipus (de cabell d’àngel, de carabassa i taronja, de pera amb grosella o de pastanaga i taronja. Veure’n més

Roser Guix

En les seves obres, la Roser Guix Torrents recrea, amb autenticitat i sinceritat, el món que va viure de nena i de jove, parla de canvis socials i de l’evolució de la família i l’individu dins la societat. Veure’n més

30 Cabres

A 30 Cabres fan formatges artesans de llet crua de les cabres del seu propi ramat, productes d’alta muntanya i compromesos amb l’entorn. Veure’n més

El Camí ramader de Marina

El Camí ramader de Marina recorre Catalunya de nord a sud, des de les pastures d’estiu a les muntanyes de la Cerdanya, fins a les d’hivern al Penedès-Garraf. Veure’n més

Geoparc Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos

El Geoparc de Sobarbe-Pirineos incentiva un turisme respectuós amb els valors autèntics de territori (geoturisme) i promou la investigació, la didàctica i la divulgació d'aquests valors. Veure’n més

Associació Llibre del Pirineu

Al Pirineu es consolida una petita indústria editorial, apareixen noves llibreries i iniciatives en petits nuclis de població, i la creació literària segueix creixent amb autors ja consolidats i l’aparició de nous talents. Veure’n més

Cal Casal d’Ossera

La Núria a Cal Casal elabora manualment més de 50 varietats de melmelades artesanes, d’autora i d’altura, i sense conservants ni additius artificials. Veure’n més

Danaedas

Les mans de la Danae Clot i el torn es fusionen per donar vida a l’univers de creacions artesanals de Danaedas: elements de decoració, penjolls, plats, vaixelles, bols, oueres, pots de cuina... Veure’n més

L’Escola de Pastors de Catalunya

Nascuda l'any 2009, l’Escola de Pastors de Catalunya és un projecte formatiu que proposa dinamitzar la pagesia en l’àmbit rural. Veure’n més

L’aranyonet

Des de l’obrador de L’aranyonet es produeixen artesanalment i seguint el procés tradicional melmelades de producció limitada i d’alta qualitat. Veure’n més

Philippe Lavaill

Nascut a Perpinyà, Philippe Lavaill és un escultor i artista polifacètic amb taller a Bescaran, a l’Alt Urgell. Veure’n més

Hotel de Montaña Uson i micro-cerveseria Pirineos Bier

L'Hotel de Montaña Uson és un acollidor allotjament rural de muntanya, construït amb pedra i fusta segons la normativa de la vall, y que s'abasteix amb energies pròpies i renovables. Veure’n més

La Fàbrica de Llanes d’Arsèguel

Amb la visita a les instal·lacions de la Fàbrica de Llanes d’Arsèguel s'hi pot descobrir la trajectòria de la indústria llanera tradicional. Veure’n més

El Museu de les Trementinaires

Al Museu de les Trementinaires s'hi explica l’ofici que va ocupar a bona part de la població femenina de la vall a partir de mitjans del segle XIX, i que va rebre el nom de la trementina, el remei que més popularitat els va donar. Veure’n més

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si et vols sorprendre amb noves històries i estar al dia de les activitats que et proposem.

La teva connexió amb el que és autèntic, amb un sol clic!

Subscriu-me
Premi alimara 2021

Through Sustainability

© 2022 Taste The Altitude · Tots els drets reservats · Avís Legal i Condicions generals de l’ús del Lloc Web · Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal · Cookies · Disseny Disparo Estudio