Can Pastoret

La Roser Armadàs i en Guillem Pastoret, de Can Pastoret, masia ubicada a Molló, són ramaders de vaques, eugues i cabres en extensiu, produeixen carns ecològiques i també cultiven patata ecològica, i ho fan a 1.350 m d’altitud. El valor afegit de la seva ramaderia tradicional, expressen, és la proximitat, un producte molt natural i amb el major benestar animal possible, a banda de la contribució a la conservació del territori tant en els àmbits paisatgístic i ambiental com productiu. A més, han posat en marxa, recentment, l’Aula d’Entorn Rural Can Pastoret, en el marc de la qual ofereixen visites a l’explotació i tastos de les carns.

Ganaderos en extensivo y productores de patata ecológica a 1.350 m de altitud

La família Pastoret està vinculada a la masia que duu el seu nom des de temps immemorials, fins que a inicis del segle XX es va haver de traslladar a viure al poble de Molló mateix, en morir el cap de la casa de forma sobtada. Des d’aleshores van ser diverses les famílies de masovers que es van encarregar de la masia fins que va quedar deshabitada als anys seixanta.

L’any 2006 en Joan Pastoret, pare d’en Guillem, va decidir assumir la gestió de la finca familiar amb la ramaderia equina, molt tradicional a la zona, i al cap d’uns anys en Guillem en va prendre el relleu. El 2015 la Roser i en Guillem, enginyers agrícoles que aleshores treballaven en una consultoria pròpia, van decidir dedicar-se de manera principal a la ramaderia, al mas, i van introduir un ramat de vaques i un altre de cabres.

L’any 2006 en Joan Pastoret, pare d’en Guillem, va decidir assumir la gestió de la finca familiar amb la ramaderia equina, molt tradicional a la zona, i al cap d’uns anys en Guillem en va prendre el relleu. El 2015 la Roser i en Guillem, enginyers agrícoles que aleshores treballaven en una consultoria pròpia, van decidir dedicar-se de manera principal a la ramaderia, al mas, i van introduir un ramat de vaques i un altre de cabres.

Vincles i eixos vitals

Avui en dia la Roser i en Guillem formen part de l’explotació i hi treballen a dedicació completa, i ho fan amb l’ajuda i col·laboració de tota la família. “El nostre vincle amb aquest món és la tradició familiar i la pertinença a un poble de muntanya en què la ramaderia ha tingut sempre un pes molt important en l’economia local. A més, la nostra formació com a tècnics agrícoles i l’experiència laboral com a consultors en la matèria, així com la col·laboració puntual en l’explotació ramadera d’uns familiars del poble, van permetre iniciar-nos en l’activitat havent conegut ja una mica el terreny.”

“La ramaderia extensiva és la tradicional a la nostra zona, la muntanya pirinenca, i l’única via per poder rendibilitzar unes terres familiars en què no és viable la producció fustanera ni la producció agrària a gran escala, degut a l’orografia del terreny i als alts costos de producció —ens diuen—. La ramaderia extensiva de vaques i eugues permet aprofitar els prats, pastures i boscos de la nostra explotació, de manera rotacional i complementària entre les diverses espècies.” I afegeixen que el fet de treballar seguint les pautes de la producció ecològica no respon a res més que “el reflex de les pràctiques tradicionals i la voluntat de produir aliments de màxima qualitat i amb el major respecte pel nostre territori i pel benestar del nostre bestiar”.

Formen part de l’Associació de Criadors d’Eugues del Ripollès, que, alhora, forma part de la Federació de Criadors de Cavall Pirinenc Català, “perquè des de fa molts anys ens dediquem a la cria d’aquest bestiar en unes condicions de molt baixa rendibilitat i creiem necessari promoure i fomentar el sector, així com el consum de carn de poltre”. Però, a més, a Can Pastoret conreen patata ecològica: “Hem començat el 2021, amb la voluntat de recuperar un conreu molt tradicional al poble i de poder comercialitzar un producte local de màxima qualitat. A la Vall de Camprodon es disposa de la marca Trumfa de la Vall de Camprodon per a la comercialització de patates” (trumfa és el nom local de la patata).

“El nostre vincle amb aquest món és la tradició familiar i la pertinença a un poble de muntanya en què la ramaderia ha tingut sempre un pes molt important en l’economia local.”

L’estima per l’entorn i les arrels

“Som persones senzilles i tradicionals, amb una gran estima pel nostre entorn i les nostres arrels. Amb ganes de viure en harmonia amb el nostre territori i de poder-nos guanyar la vida amb la gestió de la finca familiar, que volem conservar i millorar per deixar als nostres fills un mitjà de vida, si els és necessari.”

Amb aquesta essència, la Roser i en Guillem encapçalen un projecte tradicional que han pogut tirar endavant a Molló, en un entorn amb el qual mantenen un vincle molt especial: “En Guillem hi va néixer i el fet de disposar de la finca familiar va facilitar enormement la possibilitat de dedicar-nos a la ramaderia de muntanya; de fet, si no haguéssim pogut disposar de la finca familiar, pràcticament segur que no hauríem iniciat aquest camí.”

Amb aquesta circumstància a favor, abans d’engrescar-se a dirigir l’explotació, calia aprendre més: “D’entrada, la nostra formació acadèmica i l’experiència professional ens van permetre conèixer la base de la gestió de les explotacions familiars de muntanya, però el més important per a nosaltres va ser la col·laboració puntual en l’explotació d’uns familiars del poble durant un parell d’anys abans d’iniciar la nostra pròpia activitat. Això ens va permetre conèixer el bestiar i la feina que comporta, a més de valorar si realment ens agradava la feina i seríem capaços de fer-la.”

El balanç va ser positiu, i la decisió va arribar poc després.

Segueixen les pautes de la producció ecològica com a reflex de les pràctiques tradicionals i de la voluntat de produir aliments de màxima qualitat i amb el major respecte pel territori i pel benestar del bestiar.

L’aprenentatge constant

Gestionar Can Pastoret, a 1.350 metres d’altitud, va implicar no només un canvi en la manera de viure, sinó també un esforç constant per superar els obstacles: “Sobretot ens han fet patir molt les dificultats de finançament i la manca de liquiditat en certs moments, ja que des del 2015 hem fet importants inversions a la finca, com l’adquisició del bestiar, de maquinària, obres diverses, equipaments, etc. El fet de poder disposar de diverses línies d’ajudes públiques, de la Política Agrària Comunitària, ens ha permès sobreviure, ja que sense elles, i com passa a la majoria d’explotacions familiars de muntanya, la nostra activitat seria completament deficitària.”

Ara, el dia a dia, al mas, el marca el ritme del bestiar. “A l’hivern estem més lligats, ja que hem d’alimentar nosaltres el bestiar, les vaques a l’estable, les cabres al corral i les eugues als prats de Molló i a les pastures que disposem a Batet de la Serra. La resta de l’any és més variable, ja que el bestiar aprofita rotacionalment les pastures i els prats de Can Pastoret, i a l’estiu, les d’alta muntanya, de manera que tenim més disponibilitat per assumir la nova activitat ecoturística a la qual ens volem dedicar.”

L’aprenentatge, en tot cas, ha estat molt fructífer, d’aquesta forma de vida tan associada a la muntanya: “Hem après que els nostres avantpassats estaven molt ben adaptats al territori i a unes condicions climatològiques molt severes, i que havien de ser molt constants per poder sobreviure en condicions de pura subsistència.”

La Roser i en Guillem en valoren els aspectes més positius i negatius: “Els pros són principalment la proximitat amb una natura molt autèntica, amb la qual hem de conviure i adaptar-nos per poder-ne treure rendiment, i alhora poder-ne gaudir. Els contres són bàsicament les dificultats associades a l’aïllament de les zones de muntanya, on els costos tant de producció com a l’hora de fer inversions són sempre més elevats. Això sembla que l’Administració no ho tingui del tot clar i, per exemple, la mesura d’ajuda a les zones amb limitacions naturals està molt infradotada econòmicament, i no diferencia correctament les zones de muntanya com la nostra respecte d’altres amb millors condicions productives.”

“Viure a Molló ens garanteix la proximitat amb una natura molt autèntica, amb la qual hem de conviure i adaptar-nos per poder-ne treure rendiment, i alhora poder-ne gaudir.”

Carns ecològiques, saludables i amb l’essència de la muntanya

Parlem de tot allò que produeixen i com ho fan. Parlem d’allò que els defineix. I ens diuen que les carns de Can Pastoret “són el màxim de naturals i saludables, ja que treballem d’acord amb les normes de la producció ecològica i amb ramaderia extensiva, lligada a l’aprofitament dels prats i pastures de muntanya. L’essència és la ramaderia tradicional, la transhumància, les pastures d’alta muntanya. I el que les fa més especials és que provenen d’animals sans i vigorosos, que viuen tot l’any a les pastures i que s’alimenten de productes naturals. Tenim la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), però no la utilitzem per a la comercialització. La nostra marca és Can Pastoret, perquè valorem la proximitat i el coneixement dels productors per sobre dels segells i les marques que, moltes vegades, només garanteixen que s’han superat uns controls administratius. Per això hem obert la nostra explotació als visitants i oferim tastos dels productes. L’essència és la proximitat”.

Com comenten, ara com ara els seus productes només es poden tastar i adquirir al mateix mas de Can Pastoret, a banda d’un parell de restaurants del poble als quals serveixen carn de vedella i de cabrit. “Creiem que el més important és que el consumidor pugui conèixer l’origen dels productes, que siguin de proximitat i de confiança, més enllà de segells i marques genèriques. Per a nosaltres el consum de productes locals ha de ser un acte de compromís amb el país, amb el territori, ja que sense els productors agraris locals i les explotacions familiars no tindríem un país tan bonic ni tan divers.”

“Les carns de Can Pastoret són el màxim de naturals i saludables. L’essència és la ramaderia tradicional, la transhumància, les pastures d’alta muntanya. I el que les fa més especials és que provenen d’animals sans i vigorosos, que viuen tot l’any a les pastures i que s’alimenten de productes naturals.”

En aquest sentit, els demanem si creuen que hi ha un canvi de tendència en la nostra societat pel que fa al consum, amb una visió més responsable. “Creiem —ens responen— que un sector molt important de la societat, independentment de les seves possibilitats econòmiques, ja té una visió responsable i, sobretot, interès pels productes locals i ecològics. El problema és que moltes vegades confiem cegament en el que se’ns ofereix sense anar més enllà, i avui en dia, en què les grans cadenes de distribució han entrat a comercialitzar productes ecològics, correm un gran risc que es perverteixi el sistema. El consumidor conscienciat ha de poder conèixer l’origen dels aliments que adquireix.”

Si bé properament esperen obrir algun altre canal de venda directa dels seus productes, segurament a través de la seva pàgina web, la seva prioritat actual és organitzar visites i experiències perquè qui ho vulgui es desplaci a Molló a conèixer la seva iniciativa i els valors associats, així com la raó de ser de la seva forma de vida. En aquest context, han posat en marxa, recentment, l’Aula d’Entorn Rural Can Pastoret.

“Per a nosaltres el consum de productes locals ha de ser un acte de compromís amb el país, amb el territori, ja que sense els productors agraris locals i les explotacions familiars no tindríem un país tan bonic ni tan divers.”

Visites guiades i excursions a mida

La Roser i en Guillem organitzen visites guiades a l’entorn de la masia —de matí més dinar, o de tarda més berenar, amb reserva prèvia— per veure les instal·lacions, el bestiar i els camps de conreu i prats, i gaudir del paisatge. A més, programen visites i excursions a mida per a grups.

“Les persones que ens visiten —diuen— descobreixen la realitat del sector agrari a muntanya, les pràctiques agràries i ramaderes tradicionals i, sobretot, se senten còmodes i lliures per poder-nos preguntar tot allò que desconeixen i que els genera curiositat. Alhora, poden gaudir del nostre entorn, d’un paisatge incomparable, i tastar les nostres carns i altres productes locals de màxima qualitat i autenticitat. Tots els nostres visitants marxen molt contents i satisfets, tant de l’experiència de la visita com dels àpats guiats en què poden tastar i conèixer diversos productes locals, a més de les nostres carns.”

Volen transmetre valors: “Per a nosaltres és molt important el respecte als nostres avantpassats i a tot allò que van aconseguir a base de suor i esforç; per això creiem en les pràctiques tradicionals i volem recuperar produccions ja desaparegudes. A més, volem transmetre la nostra estima pel nostre bestiar i pels nostres productes, que quedi ben clar que la producció ramadera extensiva garanteix el màxim benestar animal i la màxima qualitat dels productes. Finalment, esperem transmetre als nostres visitants les ganes de dedicar temps a conèixer l’origen dels productes alimentaris que consumim, que és la millor manera de posar en valor la producció local.”

“Creiem en les pràctiques tradicionals i volem recuperar produccions ja desaparegudes. A més, volem que quedi ben clar que la producció ramadera extensiva garanteix el màxim benestar animal i la màxima qualitat dels productes.”

Un patrimoni que cal valorar

Can Pastoret es reivindica com una eina de divulgació i promoció de l’entorn i la seva idiosincràsia. “A banda de produir amb pràctiques tradicionals i ecològiques, amb el màxim respecte pel nostre entorn i pel nostre bestiar, l’oferta de visites a l’explotació i tastos guiats de productes locals creiem que pot ser una arma molt interessant per posar en valor el nostre territori i patrimoni.” I, també, per promoure el sector primari: “Els nostres visitants valoren molt positivament poder conèixer quines són les pràctiques tradicionals a les masies de muntanya i l’origen dels aliments que consumeixen. Per això, projectes com el nostre poden ser molt importants a l’hora d’aconseguir un reconeixement social als productors agraris, reconeixement que avui en dia és més necessari que mai.”

“A banda de produir amb pràctiques tradicionals i ecològiques, amb el màxim respecte per l’entorn i pel bestiar, l’oferta de visites a l’explotació i tastos guiats de productes locals creiem que pot ser una arma molt interessant per posar en valor el nostre territori i patrimoni, i per promoure el sector primari.”

Imaginen el futur del sector molt incert: “Tenim grans amenaces com ara el canvi climàtic, els acords comercials a gran escala que afecten la demanda i els preus, la gestió de la fauna salvatge, l’evolució del sistema d’ajudes de la Política Agrària Comunitària, les modes a què molts s’apunten sense coneixement, etc. Esperem que el futur del sector agrari, sobretot a les zones de muntanya, permeti conservar les petites explotacions familiars com la nostra, i fomentar-les, ja que avui en dia hi ha molts joves amb ganes d’instal·lar-se en aquest sector però es troben amb grans dificultats per poder-ho fer.”

En el seu cas, els agradaria diversificar l’explotació ramadera amb ovelles i altres produccions ramaderes i agrícoles tradicionals a la zona. Mentrestant, però, el camí cap al futur passa per consolidar en el dia a dia l’activitat ecoturística de visites a l’explotació, “i obrir l’Aula d’Entorn Rural a grups escolars, ja que creiem que és imprescindible que els nens coneguin les pràctiques agràries tradicionals perquè de grans valorin els productes locals”.

https://youtu.be/fqN9YPFj0Wc

Can Pastoret

Ramaders en extensiu i productors de patata ecològica a 1.350 m d’altitud

Mas Can Pastoret Ctra. de França (C-38), km 23,6 17868 Molló (Ripollès) Girona

Tel.: 699 34 96 56

https://canpastoret.com/ visita@canpastoret.com

Facebook Instagram

Persones de contacte: Roser Armadàs i Guillem Pastoret

Poterie La Ferme

Ceràmica 100% artesana, creacions fetes a mà. Veure història

Poterie La Ferme

Ceràmica 100% artesana, creacions fetes a mà. Veure història

Sergio Padura

Fotografia i passió per la muntanya. Veure història

Sergio Padura

Fotografia i passió per la muntanya. Veure història

Roser Guix Torrents

L’escriptora que dona veu a la dona pagesa. Veure història

Roser Guix Torrents

L’escriptora que dona veu a la dona pagesa. Veure història

Cal Felipó

Productors de pomes ecològiques de muntanya. Veure història

Cal Felipó

Productors de pomes ecològiques de muntanya. Veure història

Hotel de Montaña Uson i micro-cerveseria Pirineos Bier

Per envoltar-se de natura al cor del Valle de Hecho. Veure història

Hotel de Montaña Uson i micro-cerveseria Pirineos Bier

Per envoltar-se de natura al cor del Valle de Hecho. Veure història

30 cabres

La formatgeria d’Éller. Veure història

Diorj Braama

Artista, pintor, músic, poeta… Veure història

Projecte Boscos de Muntanya

Treballant als Pirineus per a la conservació i la millora dels boscos. Veure història

Projecte Boscos de Muntanya

Treballant als Pirineus per a la conservació i la millora dels boscos. Veure història

PHILIPPE LAVAILL

Philippe Lavaill

Un artista polifacètic amb taller d’art a Bescaran. Veure història

Llivins

Viticultura d’altura i de muntanya. Veure història

Jabones del Pirineo

Naturalesa d'altura a la teva pell. Veure història

Bodegas Bal Minuta

Les vinyes més altes de la península Ibèrica. Veure història

Safrà del Montsec

Safrà ecològic, collit a mà i assecat amb llenya. Veure història

Gratacool

La vitamina C de la muntanya. Veure història

L’Esquella, lleteria de la Cerdanya

Naturalitat i qualitat com a carta de presentació. Veure història

Taüll orgànics

Productes naturals d’alta muntanya per a la salut i el benestar. Veure història

Aromik

Plantes aromàtiques de producció ecològica, infusions i condiments. Veure història

El Refugi de la Feixa

Un oasi de pau a 2.160 m. Veure història

Formatgeria de Montmelús

Formatges artesans de cabra. Veure història

Cal Rossa

L’establiment de turisme de natura que proposa una experiència sostenible. Veure història

Cal Rossa

L’establiment de turisme de natura que proposa una experiència sostenible. Veure història

Prat de Sala

Cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals. Veure història

Prat de Sala

Cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals. Veure història

Fundació Miranda

Cavalls lliures, prevenció d’incendis i connectivitat del territori Veure història

Fundació Miranda

Cavalls lliures, prevenció d’incendis i connectivitat del territori Veure història

Formatgeria Montsent de Pallars

Formatges artesanals amb llet crua de cabra i d’ovella Veure història

Ca de Llibernal de Noals

Mel de muntanya 100 % natural, a 1.028 m Veure història

Alfarería Blanca Alfonso

Porcellana artesana en un entorn de pura naturalesa Veure història

Alfarería Blanca Alfonso

Porcellana artesana en un entorn de pura naturalesa Veure història

Refugi Vall de Siarb

La teva llar al Pirineu Veure història

Refugi Vall de Siarb

La teva llar al Pirineu Veure història

Danaedas

La ceràmica artesana d’alta temperatura creada a Das Veure història

Danaedas

La ceràmica artesana d’alta temperatura creada a Das Veure història

Borda Marengo

Ovelles latxas, formatge de pastora i formatge roncal, a Isaba Veure història

Bauma de les Deveses

La recuperación, con métodos tradicionales, de la viticultura de altura en el Berguedà Veure història

Sarasak

Bosses i complements fets a mà, al Pirineu Veure història

Sarasak

Bosses i complements fets a mà, al Pirineu Veure història

Penélope Clot

Pintant i recreant el pas del temps, a 1.219 m d’altura  Veure història

Gall Fer Socks

Els mitjons tècnics especialment dissenyats des del Pallars per als esports d’hivern Veure història

Gall Fer Socks

Els mitjons tècnics especialment dissenyats des del Pallars per als esports d’hivern Veure història

Cal Margarit

Cosmètica Natural de Lavanda i molt més Veure història

L’aranyonet

El arte de elaborar deliciosas conservas vegetales artesanas Veure història

Melmelades La Marmita

Amb l'estil de les nostres àvies i l'essència de la natura Veure història

Vital

Un proyecto global para recuperar el arte popular relacionado con la tradición de los pastores de los Andes y de los Pirineos, desde Andorra Veure història

Vital

Un proyecto global para recuperar el arte popular relacionado con la tradición de los pastores de los Andes y de los Pirineos, desde Andorra Veure història

Liken Skis

Esquís artesanals per connectar amb les emocions. Veure història

Liken Skis

Esquís artesanals per connectar amb les emocions. Veure història

Herbes de l’Alt Pirineu

Recollint els principis actius de l’alta muntanya. Veure història

Cal Calsot

La casa rural amb encant per desconnectar i gaudir de la natura Veure història

Sal dels Pirineus

Elingrediente vital que hace 200 millones de años que se prepara en el corazón de los Pirineos Veure història

Sal dels Pirineus

Elingrediente vital que hace 200 millones de años que se prepara en el corazón de los Pirineos Veure història

Cal Casal d’Ossera

Melmelades, gelees, chutneys, patés de bolets i compotes, d’autora, artesanes i elaborades amb productes de proximitat Veure història

La Vella de Romadriu

Ceràmica artesana utilitària creada a Oliana i inspirada en el Pirineu Veure història

La Vella de Romadriu

Ceràmica artesana utilitària creada a Oliana i inspirada en el Pirineu Veure història

El Refugi de Cuberes

L’únic refugi guardat a la Reserva Natural de Boumort Veure història

Llum del Cadí

El vi que s’obté d’unes vinyes heroiques Veure història

Cesc Capdevila i Torrell

Guia intèrpret de l'Alt Pirineu Veure història

Cesc Capdevila i Torrell

Guia intèrpret de l'Alt Pirineu Veure història

Ceràmica Marta Danés

Peces artesanals d’altura: entre l’art i l’objecte d’ús quotidià Veure història

Ceràmica Marta Danés

Peces artesanals d’altura: entre l’art i l’objecte d’ús quotidià Veure història

Cal Mandrat de Montellà

Vi blanc fresc i ecològic, únic i d'altura Veure història

Cal Andreuet

Agricultura ecològica d’alta muntanya Veure història

Patés de L’Aínsa

Patés artesans amb la recepta centenària dels pobles d'alta muntanya Veure història

Botanica

Teixits, roba i complements amb tints naturals del Pirineu Veure història

Botanica

Teixits, roba i complements amb tints naturals del Pirineu Veure història

NaturaLlibres

NaturaLlibres era un somni, el somni atrevit i temerari de la periodista Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay que, un dia, en ple confinament, en va sembrar la llavor. Marxar de Madrid —on vivia— per instal·lar-se a Alins, a 1.048 metres d’altitud, el poble on havien residit els seus besavis. Veure història

NaturaLlibres

NaturaLlibres era un somni, el somni atrevit i temerari de la periodista Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay que, un dia, en ple confinament, en va sembrar la llavor. Marxar de Madrid —on vivia— per instal·lar-se a Alins, a 1.048 metres d’altitud, el poble on havien residit els seus besavis. Veure història

Debosc

Proposta d’agroecologia que duu l’empremta de les seves il·lusions: alimentar-se de forma saludable i amb productes de qualitat, i buscar solucions a l’abandonament de les terres de cultiu i els seus boscos Veure història

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si et vols sorprendre amb noves històries i estar al dia de les activitats que et proposem.

La teva connexió amb el que és autèntic, amb un sol clic!

Subscriu-me
Premi alimara 2021

Through Sustainability

© 2022 Taste The Altitude · Tots els drets reservats · Avís Legal i Condicions generals de l’ús del Lloc Web · Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal · Cookies · Disseny Disparo Estudio